Blog

  • Objawy

  • Diagnostyka

  • Leczenie

  • Powikłania

Bezsenność to subiektywne poczucie niezadowalającej ilości lub jakości snu. Składają się na nie utrudnione zasypianie, sen przerywany, przedwczesne wybudzenia, senność w ciągu dnia, uczucie zmęczenia, obniżenie nastroju oraz pogorszenie sprawności psychomotorycznej. Ze względu na czas trwania wyróżniamy bezsenność przygodną - trwającą do kilku dni, krótkotrwałą - do 3 tygodni oraz przewlekłą. Pamiętajmy, że bezsenność przygodna i krótkotrwała nie są chorobą, ale fizjologiczną reakcją, na przykład na sytuacje stresowe w życiu prywatnym, czy zawodowym...

Rak gruczołu krokowego jest dość częstym nowotworem złośliwym występującym u mężczyzn. Najczęstszą jego postacią jest rak gruczołowy, stanowi on około 75-80% wszystkich nowotworów prostaty, a częstość jego występowania wzrasta wraz z wiekiem, zwłaszcza po 45 roku życia. Na jego rozwój mają wpływ męskie hormony płciowe- testosteron i dihydrotestosteron, czynniki genetyczne - rodzinne występowanie (dziadek, ojciec, brat), otyłość, mała aktywność fizyczna, dieta uboga w świeże warzywa i owoce, mała zawartość w pożywieniu antyoksydantów: witamin A, E, a także witaminy D oraz selenu, częste spożywanie czerwonego mięsa, tłuszczy nasyconych pochodzenia zwierzęcego. Rak prostaty początkowo rozwija się bezobjawowo lub daje mało nasilone objawy...

Zaburzenia lękowe są dość rozpowszechnione. Ryzyko ich wystąpienia u kobiet przynajmniej raz w ciągu życia jest znaczne. Często są one przez lekarzy niedostrzegane, bagatelizowane i nieleczone. W artykule dokonano przeglądu wybranych pozycji z literatury i zaleceń terapeutycznych u kobiet cierpiących na zaburzenia lękowe przed zajściem w ciążę oraz w jej trakcie...

W artykule opisano profilaktykę oraz aktualne zasady leczenia zaburzeń lękowych u kobiet w wieku rozrodczym i w ciąży. Zwrócono uwagę zarówno na metody niefarmakologiczne, jak i farmakologiczne oraz omówiono zasady optymalnej farmakoterapii, zalety i wady danych leków...