Zamów e-receptę

  1. Zanim zamówisz receptę:

Zapoznaj się z Regulaminem, ponieważ korzystając z tej usługi wyrażasz zgodę na warunki w nim zawarte. E-recepty wystawiane są wyłącznie dla pacjentów pełnoletnich, maksymalnie na 5 leków. W ramach porady recepturowej nie ma możliwości uzyskania leków psychotropowych zleconych przez innego lekarza. Korzystając z usługi wyrażasz zgodę na otrzymanie faktury elektronicznej na podany w zamówieniu adres e-mail i oświadczasz, że zakup nie jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej.

2. Napisz jakie leki potrzebujesz na adres e-mail teleporada @ outlook.com . Jeśli leczenie zalecił wcześniej inny lekarz, dołącz dokument potwierdzający ten fakt.

Jeśli kontynuujesz zalecone przeze mnie leczenie nie musisz nic dołączać.

Jeśli leczenie zlecił inny lekarz, prześlij aktualny dokument (nie starszy niż rok), z którego wynika, że dany lek został ci zlecony przez innego lekarza. Akceptowane dokumenty to:

  • wyciąg z historii choroby z innej placówki medycznej, albo

  • wypis ze szpitala, albo

  • zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, iż przyjmujesz dany lek.

Kopia starej recepty NIE stanowi podstawy do zalecenia kontynuacji leczenia danym lekiem. Dokumenty muszą być czytelne, najlepiej w formacie pdf.

3. Wypełnij formularz i opłać zamówienie.

Wpisz aktualny adres pobytu pacjenta. Adres ten znajdzie się na recepcie oraz w dokumentacji medycznej. Sprawdź poprawność wpisanych danych. Błędnie podany telefon lub e-mail uniemożliwi mi wykonanie usługi. Zamówienie nieopłacone nie zostanie zrealizowane.

4. Co dalej?

  • Dokonam analizy dokumentacji i jeśli nie będę mieć wątpliwości, to w ciągu kilku godzin otrzymasz e-mailem potwierdzenie wystawienia recepty wraz z jej kodem.

  • Jeśli przedstawione dokumenty będą niewystarczające, to poproszę cię o ich uzupełnienie. Zastrzegam sobie prawo do odmowy wystawienia recepty, jeśli z medycznego punktu widzenia byłoby to działanie niewłaściwe. W każdym przypadku otrzymasz ode mnie informację zwrotną.

  • Zamówienia złożone wcześnie rano będą realizowane od g. 11, natomiast zamówienia złożone po godzinie 21 będą realizowane w dniu następnym. Zawsze upewnij się, że wiadomości e-mail nie wpadają do spamu.


E-RECEPTA 60 ZŁ