Zamów e-receptę

  1. Zanim zamówisz receptę:

Zapoznaj się z Regulaminem, ponieważ korzystając z tej usługi wyrażasz zgodę na warunki w nim zawarte. E-recepty wystawiane są wyłącznie dla pacjentów pełnoletnich, maksymalnie na 5 leków. W ramach porady recepturowej nie ma możliwości uzyskania leków psychotropowych zleconych przez innego lekarza. Korzystając z usługi wyrażasz zgodę na otrzymanie faktury elektronicznej na podany w zamówieniu adres e-mail i oświadczasz, że zakup nie jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej.

2. Napisz jakie leki potrzebujesz:

Możesz skontaktować się ze mną przez email lub WhatsApp.

3. Jeśli leczenie zalecił wcześniej inny lekarz, obowiązkowo dołącz dokument (nie starszy niż rok) potwierdzający ten fakt:

Akceptowane dokumenty to:

  • wyciąg z historii choroby z innej placówki medycznej, albo

  • wypis ze szpitala, albo

  • zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, iż przyjmujesz dany lek.

Uwaga: Kopia starej recepty NIE stanowi podstawy do zalecenia kontynuacji leczenia danym lekiem. Dokumenty muszą być kompletne, czytelne, najlepiej w formacie pdf. Dowiedz się jak przygotować i przesłać dokumenty.

3. Wypełnij formularz i opłać zamówienie.

Wpisz aktualny adres pobytu pacjenta. Adres ten znajdzie się na recepcie oraz w dokumentacji medycznej. Sprawdź poprawność wpisanych danych. Błędnie podany telefon lub e-mail uniemożliwi mi wykonanie usługi. Zamówienie nieopłacone nie zostanie zrealizowane.

4. Co dalej?

  • Dokonam analizy dokumentacji i jeśli nie będę mieć wątpliwości, to w ciągu kilku godzin otrzymasz emailem potwierdzenie wystawienia recepty wraz z jej kodem.

  • Jeśli przedstawione dokumenty będą niewystarczające, to poproszę cię o ich uzupełnienie. Zastrzegam sobie prawo do odmowy wystawienia recepty, jeśli z medycznego punktu widzenia byłoby to działanie niewłaściwe. W każdym przypadku otrzymasz ode mnie informację zwrotną.

  • Zamówienia złożone wcześnie rano będą realizowane od g. 11, natomiast zamówienia złożone po godzinie 21 będą realizowane w dniu następnym. Zawsze upewnij się, że wiadomości e-mail nie wpadają do spamu.


E-RECEPTA 60 ZŁ