UWAGA:
ZE WZGLĘDU NA OGŁOSZENIE STANU PANDEMII, WIZYTY DOMOWE ZOSTAJĄ ZAWIESZONE. PROPONUJĘ SKORZYSTANIE Z TELEPORADY
WYJĄTKOWO W AKTUALNEJ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ ISTNIEJE TAKŻE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA TELEFONICZNEJ PORADY LEKARSKIEJ WRAZ Z NIEZBĘDNYMI RECEPTAMI W PRZYPADKU INFEKCJI DRÓG ODDECHOWYCHZamów tele-konsultację